Charlotte De Witte – Techno DJ

Op 31 januari 2020, werd techno DJ Charlotte De Witte (wereldtop)
gehuldigd op het Stadhuis van de Stad Gent. Van de gelegenheid gebruikmakend om haar eigen project KNTXT in de bloemetjes te zetten. 5 jaar internationale carriere en KNTXT.

Een uitgebreidere versie van de huldiging voor Charlotte De Witte