Gent in Beeld

Nieuws uit Gent en omstreken

Politiek

De burgemeester van de Stad Gent, heeft tal van bevoegd heden. Waaronder Internationale samenwerking, interne coördinatie, de interne communicatie... enz......

Bevoegd voor Economie, dienstverlening, sport, publiekszaken in zake digitalisering... en zo veel meer. Een belangrijke portefeuille, waar vooral ingezet word...

Schepen Tine Heyse heeft een belangrijke sociale bevoegdheid, gaande van Milieu, welke omgevingsvergunning, lucht, geluid milieutoezicht, circulaire economie en bodem...

Schepen Astrid De Bruycker is bevoegd voor Welzijn, gelijke kansen, buurtwerk, openbaar groen, beleidsparticipatie, het groen beleid. Een hele mand...

Schepen Rudy Coddens, bevoegd voor het Sociaal beleid, Armoede bestrijding, gezondheid en zorg en de Financiën. De voorbije 3 jaar...

Schepen Isabelle Heyndrickx heeft de bevoegdheid over Burgerzaken, burgerlijke stand, begraafplaatsen, vreemdelingen, militie en vele ambtelijke documenten. Een bijna onzichtbare...

Schepen Sami Souguir verantwoordelijk voor Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke planning. Wat cultuur betreft, hoeft het niet gezegd, de voorbije 17...

Schepen Annelies Storms, bevoegd voor Feestelijkheden, evenementen en Facility Management. In een periode van Corona was feesten uit den boze....

Eerste Schepen Filip Watteeuw is bevoegd voor mobiliteit, architectuurbeleid; stedenbouw, monumentenzorg. De bekendste bevoegdheid van de schepen is de mobiliteit....

Na 3 jaar schepen op het departement onderwijs, jeugd, opvoeding en outreachend werk kijkt Schepen Elke Decruynaere terug op wat...

Instagram did not return a 200.