Vakbondsactie te Gent

De vakbonden hielden een actie over gans het land tegen de regering Michel op 14 december 2018. In Gent bezette men de Meulestedebrug en Skaldenbrug.

Een reactie van de verantwoordelijken.

De vakbondsmensen aan het woord