Gent in Beeld

Nieuws uit Gent en omstreken

Stroppendragers

De geschiedenis van de 16de eeuw herdenken is hun opdracht, hun streven in al zijn pracht en glorie. Een geschiedenis die Gent ontmantelde, de wal rond Gent werd afgebroken in opdracht van Keizer Karel. Dit met de verregaande vernedering van de Gentenaars, op 3 mei 1540 stapten een stoet van Gentenaars van het stadhuis naar het Prinsenhof, De schepenen, stadssecretarissen en alle stadsambtenaren gevolgd door 30 notabele poorters en de ambachtsdekens, lopen ze blootsvoets en gekleed in zwarte tabbard, gevolgd door 50 “creesers” (krijsers), gekleed in witte tabbaard en de strop om de hals, dit als teken dat ze de doodstraf verdienden.
Sindsdien gaan de Gentenaars door het leven als de “Stroppendragers” of den “Strop”. Ook dit jaar herdenkt de Gilde van de Stroppendragers deze gebeurtenis.
Een gebeurtenis als gevolg van verzet en koppig weigeren van de opgelegde taksen te betalen. Dit jaar voor de 49ste keer zal de stroppen ommegang plaats vinden op vrijdag 21 juli 2023 om 20u30, vertrek aan het Gravensteen.

Instagram did not return a 200.