Gent in Beeld

Nieuws uit Gent en omstreken

Ontmoetingsdag Woonzorg

Op vrijdag 1 maart 2024 had een ontmoetingsdag plaats tussen politici en de woonzorgcentra verantwoordelijken in en rond het Gentse.
Het aantal zorg behoeftigen stijgt, de vraag naar zorg stijgt exponentieel. Een tekort aan verzorgend personeel is nu reeds een feit. Een tekort aan moderne zorgcentra volgt op de voet. Niet onbelangrijk is de dagkostprijs van een verblijf in een woonzorgcentrum. Is alles nog betaalbaar ?
Dit alles onder het vergrootglas houdend, de huidige toestand evaluerend en kijken naar de toekomst. Wetende dat vandaag reeds 1.431.818 van +65 zijn, 220,172 van +85 en niet vergeten de 80.551 +90. Deze aantallen stijgen tot respectievelijk: 2.139.225 – 567.093 – 271.734 in jaar 2070.
Kijken en plannen naar de toekomst is voor Bernadette Van Den Heuvel geen overbodige luxe. Voor een goede en betaalbare zorg zal nu reeds een planning moeten uitgewerkt worden. Dit over de verschillende zorg netten heen, maar ook de handen in elkaar slaan over de partij-grenzen.
Dit is een vaststelling van de heer Rudy Coddens, die goed aanvoelt dat er nu al werk moet van gemaakt worden. Er zijn al stappen gezet op het federaal niveau o.a. door de CD&V, aldus de heer Stijn De Roo. Naast de vele cijfers rond het aantal zorg behoefden, de thuiszorg is er ook heel veel aandacht nodig rond de financiering. De berekening van de dagprijs, de tegenstrijdigheden in de aanrekeningen van de energiekost, o.a. de BTW, aldus de heer Brecht Reynders (Algemeen Directeur – Domino vzw).
De voorzitter, de heer Wouter Sonneville, haalde bij zijn inleiding aan, dat deze ontmoeting niet enkel tot een klaagzang mag leiden, we moeten zoeken naar oplossingen voor nu en de toekomst, het aantrekkelijk maken van de job als zorgverlener. Arbeidsmigratie is één van de oplossingen voor het nijpende en groeiend tekort aan medewerkers in de zorg.
Een project is reeds lopende, men rolt een loopbaan traject uit vanuit Indië, mevrouw Delhine Comijn, schets het project met concrete planning en tijdslijn, dit samen met de inbreng vanuit de zorgsector.
Er is nog veel werk voor de boeg, een aantrekkelijke job in de zorg is de toekomst voor deze sector. Een overbelasting op dit personeel is nefast voor goede kwaliteit van de zorg.

Instagram did not return a 200.