Gent in Beeld

Nieuws uit Gent en omstreken

Nieuwe woonstudie

Een nieuwe woonstudie het tekort aan gezinswoningen groter is dan aan appartementen.
In opdracht van de Stad Gent heeft studiebureau Atelier Romain samen met studiebureau Endeavour een onderzoek afgeleverd over de Gentse woonmarkt. Daaruit blijkt dat de woonvraag in realiteit sneller groeit dan nu wordt aangenomen. Geschat wordt dat tegen 2040 nog eens 20.000 huishoudens op zoek zullen zijn naar een woning in Gent. Tegen dan zou het tekort oplopen tot bijna 6.000 woningen. Om het aandeel sociale woningen tegen 2040 tot 16 procent te laten stijgen, is er nood aan 5.800 bijkomende sociale huurwoningen bovenop de reeds geplande. De Stad Gent levert al heel wat inspanningen. Zo is er een actieplan studentenhuisvesting en wordt het conformiteitsattest voor huurwoningen verplicht gemaakt. De Stad Gent gaat nu met de nieuwe studie aan de slag om nog meer in te zetten op een betaalbaar, kwalitatief en intergenerationeel woonaanbod.

Instagram did not return a 200.