Gent in Beeld

Nieuws uit Gent en omstreken

1800 Gratis Maaltijden

1800 maaltijden voor mensen in armoede

1800 mensen in armoede genieten van een lekkere maaltijd dankzij een uniek project waarin Voedselondersteuning Gent, Ateljee en Kras samenwerken. De meeste maaltijden worden verdeeld tijdens de eindejaarsweken.

Een uniek project van Voedselondersteuning Gent, KRAS en Ateljee.

1800 “GRATIS” MAALTIJDEN Voedselondersteuning Gent (VOG) deelt de komende periode 1800 maaltijden uit aan mensen en gezinnen in armoede. De maaltijden worden bereid door de medewerkers van de sociale restaurants van Ateljee. KRAS zorgt voor de verdeling van de maaltijden via vrijwilligerswerkingen met en voor mensen in armoede. Op het menu: Kalkoenpavee met dragonsaus, appel met veenbessen en rosti aardappelen.

VOG financiert het project: 10 euro per maaltijd.

“Door dit initiatief kunnen we mensen die het echt nodig hebben een lekkere maaltijd bezorgen. Dankzij de samenwerking met KRAS zijn we er zeker van dat ze bij de juiste doelgroep terecht komen. Dat Ateljee de maaltijden bereidt, is een extra meerwaarde. Zij stellen immers mensen tewerk die moeilijk aan een job geraken.”, aldus Koen Decoodt, voorzitter van VOG.

HONGER HEB JE HET HELE JAAR DOOR

Er zijn heel wat initiatieven die zich richten naar dezelfde doelgroep in de eindejaarsperiode. “Maar met VOG willen we de problematiek op een structurele manier aanpakken”, zegt Koen.
“Honger heeft men het hele jaar door, niet alleen in de eindejaarsperiode. Daarom financieren we ook maaltijdvouchers. In ruil voor de voucher krijg je een maaltijd in een van de sociale restaurants van Ateljee, IKOOK, Toreke en de Sluis-Onze Thuis. Deze actie loopt het hele jaar door.”, zegt Koen Decoodt.

Deze door VOG betaalde maaltijdvouchers worden aan de mensen in armoede bedeeld via de KRAS-diensten, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, de wijkgezondheidscentra …

Daarnaast ondersteunt het VOG ook de werking van de KRAS-diensten en Ateljee door de (gedeeltelijke) financiering van materiaal om hun werking te optimaliseren.

KRAS KRAS vzw staat voor ‘een kring rond mensen in armoede in de stad’. Dat is ook wat de nagenoeg 600 vrijwilligers in onze 18 aangesloten werkingen doen. Ze maken tijd voor mensen in armoede en omringen hen met ondersteuning en zorg.
Elke werking heeft een eigen aanpak en vaak ook een eigen werkingsgebied of doelgroep. Een aantal werkingen bieden materiële ondersteuning in de vorm van gratis voeding, hygiëneproducten, kledij, … Of mensen in kwetsbare leefomstandigheden kunnen er terecht voor een douche, basis medische zorg, een gratis maaltijd, voor een babbel bij een tas koffie, om de wasmachine of een computer met internet te gebruiken, … Samen bereiken de werkingen zo’n 14.000 mensen per jaar.
Door de onderlinge samenwerking leren de vrijwilligers van elkaars ervaringen en kunnen werkingen naar elkaars aanbod verwijzen. Door het nabije contact met mensen in armoede, krijgen de vrijwilligers een genuanceerd en realistisch zicht op oorzaken en gevolgen van het leven in armoede. Zo bouwde KRAS vzw tijdens haar 25-jarig bestaan een rijke ervaring op en kan zij met het lokale en bovenlokale beleid bouwen aan een fundamentele aanpak van armoede.

ATELJEE
Ateljee is een Gents maatwerkbedrijf en biedt meer dan 450 mensen met verminderde kansen die hun weg niet vinden naar het reguliere arbeidscircuit een job aan. Dit gebeurt in verschillende tewerkstellingsprojecten zoals de Kringwinkels, het mobiliteitsproject trans-fair (totaalconcept fietsen voor bedrijven), de sociale restaurants … Naast tewerkstelling is hulpverlening een belangrijke pijler in de missie van Ateljee. Zo biedt de Kringwinkel 30% korting voor mensen die het financieel moeilijk hebben en gratis noodhulp. Dit gebeurt in samenwerking met onder meer het OCMW van Gent. In de sociale restaurants kan men met de UITPAS terecht voor een gezonde en volwaardige maaltijd tegen sociale tarieven. Dit wordt ondersteund door subsidiëring vanuit de Stad Gent.

Voedselondersteuning Gent (VOG)
VOG ondersteunt initiatieven die de armoede in Gent bestrijden en doet dat voornamelijk door het aanbod, de bedeling en de verwerking van voedsel helpen te verbeteren voor de minst bedeelden in de Gentse regio. VOG is opgericht door de Gentse Rotaryclubs, samen met vzw Kras en vzw Ateljee en sinds 2014 eveneens met de Gentse Rotaractclubs. VOG wendt alle middelen die via fundraising worden verkregen aan om projecten te steunen waarbij voedsel sneller en beter wordt gekocht, bewaard, vervoerd en verspreid onder mensen die het moeilijk hebben.

Instagram did not return a 200.