Gent in Beeld

Nieuws uit Gent en omstreken

Van Kabas tot Rugzak

Wie vandaag als Vlaamse Brusselaar zijn kinderen naar school stuurt kan daarvoor terecht in het Nederlandstalig onderwijs. Toch waren er ook tijden waarin dit geen voor de hand liggende keuze was: op sommige momenten bestond die mogelijkheid nauwelijks, maar vaak werd -om te slagen in het leven- een goede kennis van het Frans ook belangrijker geacht dan deze van het Nederlands.

“Van kabas tot rugzak” is een tentoonstelling over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel beginnende vanaf het moment waarop het door Willem I uitgevaardigde Taalbesluit omstreeks 1822 ook in Brussel in voege treedt. Sindsdien heeft de positie van het Nederlands als onderwijstaal in de hoofdstad verschillende hoogtes en laagtes gekend: waar er in 1914 in heel Brussel in totaal nog maar zes klassen lager onderwijs in het Nederlands aanboden, zaten er in 2020 in totaal 49.048 leerlingen in het Nederlandstalige basis- en middelbaar onderwijs.

De tentoonstelling brengt de mensen en gebeurtenissen die hierin een belangrijke rol speelden in beeld. Ze toont ook hoe Brussel zich doorheen deze periode ontwikkelde. Daarnaast tracht ze de bezoekers op interactieve wijze het schoollopen doorheen de tijd te laten beleven.

Deze tentoonstelling word via life-stream uitgezonden op zaterdag 22 januari 2022 om 13u.
Meer info tentoonstelling: https://www.amvb.be/nl/van-kabas-tot-rugzak

https://youtu.be/2ZFhZxuVPl0
Instagram did not return a 200.