Gent in Beeld

Positief nieuws uit Gent en verre omstreken

Herdenking Kristalnacht

Het Michaël Lustig Monument is sinds 1999 de plaats waar de Stad Gent in samenwerking met de Joodse Gemeenschap van Gent de Kristallnacht herdenkt.

Dit jaar valt de herdenking op
zondag 18 november om 11u00 aan de Lindenlei (Coupure) Gent

Ernst vom Rath, secretaris van de Duitse ambassade in Parijs, wordt op 7 november 1938 neergeschoten door Herschel Grynszpan, een 17-jarige Poolse Jood afkomstig uit Hannover. Amper twee dagen later geeft dit aanleiding tot een grootschalige pogrom, ‘Kristallnacht’, die zijn naam ontleent aan de talloze ruiten die sneuvelen. De officiële Nazi-documenten vermeldden: 191 synagogen verbrand, 76 met de grond gelijk gemaakt, 20.000 Joden gearresteerd, 36 doden en evenveel gewonden, 7.500 winkels deels of volledig vernietigd. Uit officieuze cijfers blijkt later dat deze aantallen minstens verdubbeld mogen worden. Daags na deze zogenaamd ‘spontane’ pogrom worden er op bevel van Himmler nog eens 30.000 Joden gearresteerd en naar Dachau, Sachsenhausen en Buchenwald gedeporteerd. De 700.000 Duitse Joden werden belastingsgewijs verplicht alle schade te betalen.

De Nazi-represailles tijdens en nà de Kristallnacht zijn uitgegroeid tot wat zonder meer aanzien kan worden als het grootschalige startschot voor de Holocaust. Een symboolwaarde zo groot als de gruwel van deze genocide zelf! De grondigheid en de openbaarheid waarmee één en ander uitgevoerd werd, kon niet langer de bewering “dat men het niet wist” rechtvaardigen. Noch voor de Duitse, noch voor de Europese publieke opinie. In deze is de Kristallnacht dus ook het symbool voor de complete negatie van enige democratische reflex.

Herinneren is de toekomst herdenken: een wereld waarin de mens vrij en gelijk is in waardigheid en rechten, zonder enig onderscheid.

Wij nodigen u in naam van de Joodse Gemeenschap en de Stad Gent uit om aan deze sobere ingetogen plechtigheid deel te nemen. De gelegenheidstoespraak wordt gehouden door Historica Gita Deneckere, Hoogleraar, Vakgroep Geschiedenis en decaan van de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte van de UGent.. De leerlingen van de IVG-school en SBS de Stadspoort nemen actief deel aan de ceremonie.

Na de plechtigheid volgt er een sobere receptie in de lokalen van de IVG – school Nederkouter  112 (100 meter van het monument).

kristallnacht uitnodiging 2018

Instagram did not return a 200.