Herdenkingsplechtigheid door het 8 Mei Komitee – Gent

Vandaag herdenken we 75 jaar bevrijding op het fascisme. Samen een plechtigheid houden was niet mogelijk. Mits nodige afspraken werd hulde gebracht aan de slachtoffers van deze gruwelen. Het 8 mei Komitee nodigde dan ook iedereen uit om vandaag eens stil te staan bij deze belangrijke dag. Enkele muzikanten stuurden reeds hun bijdrage op video naar ons toe.