Interview met Marc Blansaer

Een interview met de secretaris van het 8 mei komitee Gent naar aanleiding van de 75 jaar verjaardag op de bevrijding op het fascisme. Een herdenking die gesaboteerd word door Covid-19. De leerlingen van Het Trappenhuis hadden tekeningen gemaakt. Ook op deze site te bekijken.