14/06/2021

Gent in Beeld

Weetjes uit en rond Gent

“De Grooten tocht” – 1914